QUY TRÌNH TÍNH PHÍ CLOUD SERVER THEO GIỜ

Quy trình quy định các giai đoạn thực hiện khi KH có nhu cầu tính phí Cloud Server theo giờ.

  • Giáo viên: Nguyễn Thùy Dương
  • Các học viên đã ghi danh: Chưa có học viên nào ghi danh vào khoá học này