KỸ NĂNG VIẾT EMAIL CHO KHÁCH HÀNG

Khóa học giúp nhân viên kinh doanh Vccloud nắm được kỹ năng viết Email cơ bản nhất cho khách hàng.

  • Giáo viên: Nguyễn Thùy Dương
  • Các học viên đã ghi danh: Chưa có học viên nào ghi danh vào khoá học này